รายละเอียด

300ft Bulk, Marine Network Cable, RJ45